Okresní odborná rada Prevence – zpráva za rok 2016