Okresní sdružení hasičů

Brno-venkov

Shromáždění představitelů sborů 13.11.2020

Shromáždění představitelů sborů okresu Brno-venkov bylo na plánováno na 13.11.2020. Vzhledem k aktuálním nařízením vlády se toto neuskutečnilo. Soubory ke stažení informují o činnosti OSH Brno-venkov a jednotlivých rad včetně plánu práce na rok 2021.

Shromáždění delegátů sborů

Volební shromáždění delegátů sborů se uskutečnílo dne 8.8.2020 ve Zbýšově.

Shromáždění představitelů sborů OSH Brno-venkov 10.11.2017

Usnesení SS z 10.11.2017 Zápis VV OSH č. 27 – ze dne 7.12.2017 Zpráva starosty OSH za 2017 Zpráva OORR za 2017 Zpráva OORM za 2017 Zpráva OORP za 2017 Zpráva ORHH za 2017 Zpráva OKRR od 11. 11. 2016 – 10. 11.2017 Zpráva volební komise SS 10.11.2017  

Shromáždění představitelů sborů OSH Brno-venkov 11.11.2016

Usnesení ze SS OSH Brno-venkov 2016 Zápis SS OSH Brno-venkov -11.11.2016 Zpráva o hospodaření 2016 Zpráva OORR 2016 Zpráva OORM 2016 Zpráva OORP 2016 Zpráva ORHH 2016 Zpráva vol.komise – SS 11.11. 2016 Zpráva ZH 2016 Zpráva OOKR za rok 2016 je k nahlédnutí na sekretariátu OSH