Plán práce VV OSH Brno-venkov 2016

Plán práce VV OSH Brno – venkov na rok 2016

Stálé body jednání:
- kontrola plnění úkolů a usnesení VV OSH a OR
- informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS
- došlá pošta
- projednání materiálů k aktualizaci webových stránek OSH
- příprava příštího jednání VV OSH
- organizační a osobní záležitosti

12. 1. 2016
- projednání a schválení rozpočtu a návrhu hospodaření na rok 2016
- projednání OZ PO očima dětí
- projednání školení odborností

9. 2. 2016
- zhodnocení průběhu VVH sborů a došlých hlášení
- zhodnocení inkasa členských příspěvků a stanovení opatření k neplatícím SDH
- kontrola došlých hlášení z SDH
- projednání zprávy o inventarizaci majetku OSH

8. 3. 2016
- kontrola došlých hlášení z SDH a okrsků a úhrad členských příspěvků
- schválení textu zápisu do kroniky OSH Brno – venkov
- projednání činnosti OR
- zhodnocení a kontrola členských příspěvků
- zhodnocení průběhu VVH okrsků a došlých zápisů
- schválení OZ 1. kola soutěže v PS

12. 4. 2016
- schválení OZ 2. kola soutěže v PS
- schválení OZ okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu
- zhodnocení školení odborností

10. 5. 2016
- zhodnocení průběhu 1. kola soutěže v PS
- kontrola plnění úkolů OZ 2. kola soutěže v PS
- kontrola plnění úkolů OZ okresního kola Plamen a dorostu
- vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí

7. 6. 2016
- zhodnocení průběhu 2. kola soutěže v PS
- zhodnocení okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu
- OZ předání cen a diplomů vítězům soutěží PO očima dětí okresního a krajského kola z regionu
Brno – venkov za účasti zástupců okrsků
- schválení OZ ZPV mladších, starších žáků a dorostu

13. 9. 2016
- kontrola plnění úkolů OZ ZPV
- rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí roku 2016
- projednání činnosti odborných rad
- projednání školení odborností

11. 10. 2016
- zhodnocení průběhu ZPV
- jmenování inventarizační komise
- organizační příprava shromáždění zástupců sborů za účasti starostů okrsků
- schválení OZ pro konání VVH sborů a okrsků

11. 11. 2016
- 14.00 hod. zasedání VV OSH
- příprava VVH sborů a okrsků
- delegování členů VV OSH na akce sborů a okrsků
- 16.00 hod. shromáždění zástupců sborů za účasti starostů okrsků
- projednání školení odborností

13. 12. 2016
- projednání komplexního plánu činnosti OSH na rok 2016 včetně delegování členů VV OSH na akce sborů a okrsků
- projednání rozpočtu pro rok 2017
- ukončení roku 2016 a jeho zhodnocení

Milan Weis

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment