Plán práce VV OSH Brno-venkov 2022

Stálé body jednání:

– kontrola plnění úkolů a usnesení VV OSH a OR

– informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS

– došlá pošta

– projednání materiálů k aktualizaci webových stránek OSH

– příprava příštího jednání VV OSH

– organizační a osobní záležitosti

16. 2. 2022

– zhodnocení průběhu VH sborů a došlých hlášení

– zhodnocení inkasa členských příspěvků a stanovení opatření k neplatícím SDH

– kontrola došlých hlášení z SDH

– projednání zprávy o inventarizaci majetku OSH

– projednání školení odborností

– schválení OZ 1. kola soutěže v PS

13. 4. 2022

– schválení textu zápisu do kroniky OSH Brno – venkov za rok 2021

– schválení OZ okresního kola hry Plamen a celoroční činnosti dorostu

– schválení OZ 2. kola soutěže v PS

– zhodnocení školení odborností

– vyhodnocení okresního kola soutěže PO očima dětí a mládeže

– organizační příprava pořádání 2. kola soutěže v PS

– organizační příprava okresního kola Plamen a dorostu

15. 6. 2022 + okrsky

– zhodnocení průběhu 1. kol soutěže v PS

– zhodnocení průběhu 2. kola soutěže v PS

– zhodnocení okresního kola dorostu a hry Plamen

– OZ předání cen a diplomů vítězům soutěží PO očima dětí okresního a krajského kola z regionu

Brno – venkov za účasti zástupců okrsků

– schválení OZ ZPV mladších, starších žáků a dorostu

– úprava rozpočtu 2022 podle přidělených dotací

14. 9. 2022

– organizační příprava ZPV

– rozbor hospodaření OSH za 1. pololetí roku 2022

– projednání činnosti odborných rad

– projednání školení odborností

– organizační příprava shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků

12. 11. 2022 – sobota v 11.00 hod. – Sentice

– 11.00 hod. zasedání VV OSH

– jmenování inventarizační komise

– schválení OZ pro konání VH sborů a okrsků

– zhodnocení průběhu ZPV

– delegování členů VV OSH na akce sborů a okrsků

– 14.00 hod. shromáždění představitelů sborů za účasti starostů okrsků

14. 12. 2022

– projednání komplexního plánu činnosti OSH na rok 2023

– projednání a schválení rozpočtu a návrhu hospodaření na rok 2023

– delegování členů VV OSH na akce sborů a okrsků

– projednání školení odborností

– projednání rozpočtu za rok 2022

– ukončení roku 2022 a jeho zhodnocení

Milan Weis

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment