Jak pořádat soutěže

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Římská 45, 121 07 Praha 2 Pořádání hasičských sportovních soutěží organizačními jednotkami SH ČMS v roce 2015 Jak pořádat hasičské sportovní soutěže aniž by pořadatel čelil hrozbě, že soutěžící nebudou úrazově pojištěni rámcovou smlouvou pro pojištění úrazu členů SH ČMS č. 0011-304-083 a že bude soutěž dle správných předpisů? Vzhledem k tomu, že se neustále množí dotazy na pořádání hasičských sportovních soutěží, tak aby odpovídaly předpisům pro splnění úrazové smlouvy pro úrazy členů SH ČMS vydává ÚORHS toto doporučení. Důležité je pořádat hasičské sportovní soutěže dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“ schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014. POZOR: – Pravidla požárního sportu vydaná pokynem GŘ HZS ČR č. 26 ze dne 27. dubna 2007 nejsou předpisem SH ČMS. – SH ČMS tyto pravidla ctí a dodržuje je. Proto v části II Směrnice hasičských sportovních soutěží jsou pravidla PS převzata s odlišnostmi pro soutěže organizačních jednotek SH ČMS. Aby pořadatelé hasičských sportovních soutěží měli klidné svědomí, tak si v prvé řadě musíme uvědomit, že Směrnice hasičských sportovních soutěží (SHS) není Směrnicí pouze pro požární sport. Část I. SHS v článku 1 odst. 1 písm. a) říká že je určena pro pořádání jakýchkoliv soutěží, které pořádají organizační jednotky SH ČMS. Proto se všechny organizační jednotky SH ČMS jako pořadatelé hasičských sportovních soutěží musejí začít řídit SHS a zejména částí I., všechny soutěže pořádat dle SHS a mít v propozicích soutěže tuto skutečnost uvedenou. Tím jsou pojištěni všichni aktivní účastníci těchto soutěží na úraz a pořadatelé z řad organizačních jednotek OSH a KSH i na odpovědnost. Přišlo nám několik dotazů na kterých můžeme vše osvětlit. Vzhledem k množícím se dotazům ohledně nových Pojistných smluv mezi HVP a SH ČMS, prosím o odpověď na tyto dotazy: 1. Může SDH jako pořadatel hasičské pohárové soutěže dle článku 8 odst. 5 písm. i (další ustanovení povolující odlišnosti od pravidel PS a SHS dle místních podmínek pro konání soutěže) uvést v propozicích, že lze použít sportovní hadice B63(65), C42(38)? – Odpověď 1) bude-li soutěž organizována dle SHS může si tuto odlišnost uvést v propozicích soutěže. SHS to dovoluje dle čl. 5 odst. 4 písm. j. 2. Může SDH jako pořadatel hasičské pohárové soutěže v souladu s výše uvedeným článkem otázky č.1 pořádat soutěž kde sestřik proudařů bude prováděn např. ze žebříků? – Odpověď 2) specifické soutěže se dle SHS čl. I mohou pořádat, ale i k této soutěži musejí být vydané propozice a v těch propozicích uvedeny specifika té dané soutěže. 3. Může SDH jako pořadatel hasičské pohárové soutěže v souladu s výše uvedeným článkem Otázky č.1 pořádat soutěž bez používání přetlakového ventilu? – Odpověď 3) dle SHS můžou být na soutěžích odlišnosti od pravidel PS a SHS. Povoluje to v části I článek 8 SHS odst. 5 písm i.. Odlišnost musí být uvedena v propozicích soutěže a soutěž musí být organizována dle SHS. 4. Jak budou řešeny úrazy a škody z odpovědnosti u netradičních soutěží pořádané SDH, které nemají se směrnicemi hasičských. soutěží nic společného – TFA, soutěž v sestřiků dvou terčů, různé Mikulášské soutěže bez oblečení a řádného obutí apod. – Odpověď 4) na tuto otázku je odpověď již v úvodu, a to že SHS není Směrnicí pouze pro požární sport. Část I. SHS v článku 1 odst. 1 písm. a) říká že je určena pro pořádání jakýchkoliv soutěží, které pořádají organizační jednotky SH ČMS. Soutěž musí mít v propozicích uvedeno, že je pořádána dle SHS část I, a poté např. dle Pravidel TFA. Odpovědnost si pořadatel (SDH) musí u takové soutěže připojistit. 5. Když přijede SDH na soutěž, kde bude závod bez přetlakového ventilu, jak se bude případném úraz plnit. – Odpověď 5) SDH, když má uvedenou soutěž v plánu práce a odjede na ní jsou všichni aktivní účastníci pojištěni na úraz od místa srazu (zbrojnice) až do dojezdu zpět k místu srazu (zbrojnice). Stane-li se úraz v průběhu cesty a soutěže bude vždy plněn. Bude-li v propozicích uvedeno, že soutěž je bez přetlakového ventilu úrazy budou plněny. Úraz nebude plněn pouze v případě, že soutěž nebude pořádána dle platných předpisů SH ČMS. Nová úrazová smlouva č. č. 0011-304-083, se v novém znění pouze zjednodušila a zrušila pojištění dětí do 18. let věku. které jsou nově od roku 2014 pojištěni přes ČRDM u pojišťovny Kooperativa, a.s.. Systém smlouvy zůstává pořád stejný a pouze se navýšilo pojistné plnění. SH ČMS je pojistitel a jaké úrazy budou proplaceny rozhodne určený zaměstnanec Kanceláře SH ČMS dle došlých hlášení pojistných událostí, které musejí být řádně potvrzené SDH a OSH. I v předchozí smlouvě se všechny soutěže měly konat dle schválených předpisů SH ČMS. Stane-li se přesto na takto pořádané soutěží velmi závažný úraz a nebude-li si pořadatel jist zda se nestal prokazatelně vlivem nepoužití přetlakového ventilu, upraveného stroje a použití jiných technických prostředků než dovolují předpisy SH ČMS je dobré vše nahlásit policii ČR. Prokazování nároku na plnění je totiž na poškozeném a stane-li se již úraz tak je na pořadateli a vysílající organizaci zda hlášení pojistné události potvrdí. Toto může policejní zpráva usnadnit. Všechny soutěže pořádané dle SHS lze připojistit i na odpovědnost. Momentálně je ve SHS povinnost pojistit takové soutěže dle čl 5 odst. 8 odpovědnost za škodu na zdraví a škodu na majetku v min částce 200 000,- Kč. Takový produkt má Hasičská vzájemná pojišťovna za cca 350,- Kč na soutěž. Závěrem lze konstatovat že, bude-li jakákoliv akce uspořádána dle platných vnitřních předpisů SH ČMS jsou všichni aktivní účastníci této akce úrazově pojištěni rámcovou pojistnou smlouvou na úraz a to od místa srazu až do návratu na místo určení. Vedoucí ÚORHS Ing. Jan Aulický

admin

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment