Category: OSH

Požární ochrana očima dětí 2017

Termín pro 43.ročník soutěže POOD 2017 pro distribuci do ZŠ, MŠ, ZUŠ a SDH je do 31.12.2016. Odevzdání vyhodnocení základního kola na OSH Brno-venkov do 15. 3. 2017 na přiloženém formuláři “ Výsledky základního kola POOD 2017″ !!! Dodržujte řádné a úplné značení soutěžních prací. Při neúplném označení soutěžní práce vznikají nejasnosti a při nemožnosti identifikace některého z výše uvedených údajů...