Jednání statutárních orgánů pobočných spolků sdružení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dle čl. X Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření,  a dle  „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“ , které jsme prostudovali  (viz příloha), je možné konat zasedání orgánů právnických osob za podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216:

Čl. 10 citovaného usnesení omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se  jej na jednom místě více než 10 osob:

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV- 2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

Vše vysvětluje „Odůvodnění usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216“, Zvláštní část,

k článku II:  Dopadem takového omezení však nemůže být zásadní omezení naplňování sociekonomických potřeb obyvatel na jedné straně a státu na straně druhé. Proto se zakotvují výjimky, pokud jde o

– cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek

stanovených v bodu IX, kdy není možné dále paralyzovat fungování právnických osob

(spolků a obchodních korporací), avšak pouze při dodržení protiepidemických opatření, které

by měly dostatečně bránit nekontrolovanému šíření viru.

Podmínkami dle bodu IX odůvodnění je v tomto okamžiku mimořádné opatření, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, viz příloha.

Dle výše uvedeného se zasedání orgánů právnických osob, tedy i orgánů spolku a pobočných spolků SH ČMS, můžou konat, avšak pouze v obci jejich sídla a za dodržení podmínek uvedených v usnesení vlády č. 216.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Ing. Jan Aulický

Ředitel Kanceláře sdružení

Milan Weis

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment