SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ ZA ÚČASTI STAROSTŮ OKRSKŮ

Dobrý den,

Vedení OSH Brno–venkov rozhodlo že, za současné situace se OSH Brno venkov bude v plné míře řídit platným nařízením Vlády ČR, ministerstva a hygienických stanic. Proto nelze jednání Shromáždění starostů v termínu 13. 11. 2020 uskutečnit.

Návratku která Vám přišla zašlete prosím mailem do kanceláře OSH nejpozději do 20. 11. 2020. Akce na ní uvedené budou zapracovány do plánu činnosti OSH Brno-venkov pro rok 2021. Veškeré informace z jednání vyšších orgánů SH ČMS, o činnosti OSH Brno-venkov, zpráva o hospodaření, vedoucích odborných rad, o činnosti Aktivu ZH a zpráva OKRR za rok 2020 Vám bude doručena e-mailovou poštou na adresy které jsou uvedeny v adresáři OSH Brno–venkov. Mimořádná opatření vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví zasahují i do činnosti sborů a okrsků. V tradičních termínech prosinec až leden se s velkou pravděpodobností neuskuteční i valné hromady. Protože se jedná o tzv. „nevolební“ valné hromady, jejich jednání je možné uskutečnit až po skončení nouzového stavu a mimořádných opatření. Pro průběh valných hromad je doporučen program, viz schválený materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS 2020/2021“ (SS OSH 25. 7. 2020). Povinnost odevzdání účetních uzávěrek v zákonném termínu a s podpisem statutárního orgánu zůstává beze změny.

Děkuji za pochopení a spolupráci a přeji všem klidné podzimní dny.
Za Vedení OSH Brno–venkov
Jana Štelclová v. r.

Jana Štelclová

Share

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Post comment