Okresní sdružení hasičů

Brno-venkov

Opatření SH ČMS

Od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. V návaznosti na to od 12.května vydalo Vedení SH ČMS Rozvolnění opatření vydaného dne 29.března 2020. 14. května proběhlo videojednání ÚORM, kde jedním z bodů bylo zpracování upřesňujícího výkladu ke konání akcí pro děti a mládež SH ČMS. Výkladové stanovisko, je tvořeno výhradně východisky z dostupných…

Pokračovat ve čtení

Informace ze sborů – omezení činnosti

SDH Kuřim Na základě rozhodnutí vlády a vyhlášení Nouzového stavu oznamujeme, že SDH Kuřim ruší plánované akce. Zrušena je i Liga mládeže naplánovaná na 17.5.2020 a to bez náhrady. Nejbližší plánovaná akce, kterou zatím nerušíme a budeme čekat jak se situace vyvine, je oslava 145. výročí založení SDH Kuřim, plánovaná na 13.6.2020. za SDH Kuřim…

Pokračovat ve čtení

Smuteční oznámení

Poslední rozloučení v úterý 17.3. 2020 ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská 1. Kdo žije v srdcích svých našich, není nikdy mrtev. Výkonný výbor OSH Brno-venkov

Provoz kanceláře OSH

V době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2020 bude kancelář OSH Brno-venkov otevřena pouze každé pondělí od 8.00 – 15.30 hod. V nutných případech a po telefonické dohodě je možné sjednání schůzky i v jiný den. Na základě dokumentu schváleného vedením SH ČMS dne 12. 5. 2020 bude kancelář OSH Brno-venkov opět otevřena…

Pokračovat ve čtení

Prohlášení starosty SH ČMS

Zrušení shromáždění delegátů OSH