Pořadí startů ZHVB 2023 Mokrá

Last modified date

Vzhledem k podmínkám v místě soutěže bude stanoviště pro střelbu na začátku a mimo trasu. Hlídky po splnění úkolu přejdou na start. Body za střelbu budou započítány do soutěže. Z tohoto důvodu žádáme, abyste s hlídkou přijeli minimálně 30 minut před startem, aby mohl být po přihlášení tento úkol splněn a hlídka se dostavila na start v určeném čase.

Aktualizace startů 2.10. 2O23

Milan Weis

Share